s

TARGÓWEK MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DŁUGI

Dług: ID54H3XGRJD935ZNTR

Dłużnik

NAZWA DŁUŻNIKA TARGÓWEK MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP 7811929130
PRZETERMINOWANIE od jednego roku do 3 lat
WARTOŚĆ WIERZYTELNOŚCI 1377,60 zł

Wystawca długu

NAZWA WYSTAWCY POLPLAKAT Rzepka s.j.
KWOTA SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI 1377,60 zł
Jednymi z głównych kryteriów, którymi kierujemy się podczas wyboru kontrahentów, jest opinia o nich, wiarygodność oraz referencje, które otrzymali. W ten sposób zabezpieczamy biznes przed potencjalnymi stratami, które mogą wynikać z późniejszych problemów spłaty należności. Ostatnie, czego potrzeba firmie, to klient czy wspólnik, który posiada długi. Należy sprawdzić, czy firma TARGÓWEK MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest wypłacalna. Dlatego właśnie przed podjęciem współpracy tak ważne jest sprawdzanie wiarygodności danej firmy. Opinie dostępne w Internecie zawierają informacje między innymi na temat tego, czy dłużnik spłacał swoje wierzytelności w terminie, czy też nie. Każda niespłacona wierzytelność przez firmę TARGÓWEK MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to potencjalny sygnał ostrzegawczy sugerujący, że może nastąpić problem również wtedy, kiedy będzie musiał uregulować należność względem naszej firmy.
Chcesz kupić ten dług?
Jeżeli jesteś zainteresowany kupnem długu ID54H3XGRJD935ZNTR napisz do nas.